estadistix.com, clases estadística universitarios barcelona

Classes d'estadística i matemàtiques per a universitaris

* Si no trobes el teu grau o no tens l'opció de veure els grups, pots fer classes particulars. Contacta amb nosaltres.
Grau d'ADE
   - Fonaments de matemàtiques
   - Fonaments d'estadística
   - Estadística aplicada
 
Grau de Criminologia
   - Mèt. quanti. de recerca
   - Mèt. quali. de recerca
   - Anàlisi de dades
 
Grau d'Educació social
   - Mèt. i tèc. d'inv. SE
 
 
Grau en Màrqueting i IM
   - Fonaments de matemàtiques
   - Estadística aplicada
   - Anàlisi multivariant
  
Grau de Psicologia
   - Intoducció als mèt. d'inv
   - Mèt. d'inv. quantitativa
   - Tèc. d'an. de dades quanti.
   - Mèt. d'inv. qualitativa
   - Tèc. d'an. de dades quali. 
 
Grau de Relacions Laborals
   - Fonaments d'estadística